88310688 (9821+)

اتیسم اختلالی عصبی و رشدی است که در 3 سال ابتدایی زندگی بروز میکند و مادام العمر می ماند. علائم اصلی آن نقص در ارتباطات و تعاملات اجتماعی و بروز رفتارهای کلیشه ای، حرکتی و محدود است.
با توجه به افزایش تعداد کودکانی که با اختلال اتیسم به دنیا می آیند و خانواده هایی که درگیر این کودکان می شوند، موسسه خیریه کهریزک تصمیم بر آن گرفت تا بخش اتیسم را در این مجموعه راه اندازی نماید. لذا از اواسط دهه ی نود بخش های آموزشی و همچنین نگهداری شبانه روزی اتیسم در آسایشگاه البرز افتتاح شد و امروزه بخش های گوناگونی برای آموزش کودکان اتیسم در نظر گرفته شده است.
هیدروتراپی، شن درمانی، حیوان درمانی، اتاق حسی حرکتی( اتاق تاریک)، اتاق های اسباب بازی و انواع اتاق هایی که در آن کودکان می توانند تعاملات روزمره را تجربه نمایند در این مجموعه فعال است و آسایشگاه کهریزک امیدوارم است تا در آینده ای نزدیک، به عنوان قطب اتیسم کشور، بتواند خدمات نوینی را به خانواده ها و کودکان اتیسم ارائه دهد.