88310688 (9821+)

با پیگیری های انجام شده توسط اعضای کمیته در جشنواره آموزشی محیط زیست،  دو غرفه بصورت رایگان در اختیار کمیته محیط زیست آسایشگاه کهریزک قرار گرفت.

  • با حضور مددجویان، دستاورد های آموزشی واجرائی کمیته به نمایش گذاشته شد.
  • در این جشنواره دستاوردهای بازیافتی مددجویان در زمینه چرم، چوب و پارچه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
  • گزارش های تصویری از آموزش های انجام گرفته برای بچه های مهد کودک، کارکنان و مددجویان، فعالیتهای اجرایی با محوریت گسترش فرهنگ رفتار دوستدار محیط زیست در سطح آسایشگاه خیریه کهریزک و تعامل با دیگر سازمانهای محیط زیستی به نمایش درآمد.
  • خانم دکتر آقایی مدیر کل مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست بسیار به بازدید هر چه زودتر از آسایشگاه و آشنایی با این فعالیتها تمایل نشان دادند.
  • آشنایی متخصصین آموزش محیط زیست،مدیران آموزشی دانشگاه پیام وعموم مردم با دستآوردهای محیط زیستی در آسایشگاه کهریزک
  • برگزاری 3 سخنرانی آنلاین به شکل وبینار در زمینه مرتبط با آموزش محیط زیست ، سلامت و مشارکت اجتماعی توسط اعضای کمیته
  • کسب رتبه نخست در زمینه پایان نامه های محیط زیستی در کشور توسط خانم مهندس شعاعی