88310688 (9821+)

یکی از اهداف کمیته محیط زیست کاهش پسماند ، استفاده از دورریزها بعنوان مواد اولیه و تبدیل انها به وسایل کاربردی می باشد . با همکاری تنگا تنگ کمیته محیط زیست وکارگاههای توانبخشی، برخی از دور ریزهای درون آسایشگاه ویا خارج از آن تبدیل به آثار هنری یا وسایل مصرفی گردید که بصورت نمونه  بعضی موارد را نام می بریم :

 

  • بازیافت شیشه های محلول مکمل پروتئین میلاتک که از طریق نیکوکاران توسط کارشناسان تغذیه تهیه می گردد و پس از  مصرف در بخش ها،
    شیشه های آن به کارگاههای توانبخشی تحویل می شود و در کارگاه شیشه، رنگ آمیزی شده وتبدیل به گلدان می شود .گلدانهای فوق هم بعنوان هدایا در بازدید ها استفاده می شود وهم بعنوان محصول کارگاهها به فروش میرسد.
  • درماه تقریبا 100عدد شیشه مکمل با هزینه هر شیشه 10 هزار ریال رنگ آمیزی میشود که با قیمت 100 هزار ریال به فروش می رسد که حدوداً 9 میلیون ریال سود دهی دارد.
  • تزئین ورنگ آمیزی شیشه های عطر وادکلن خالی که جهت موارد تزئینی به فروش میرسد.
  • جهت مصرف کارگاه معرق در طی سالهای گذشته بصورت میانگین سالانه بین 500 الی 700 کیلو چوب های خود رنگ خریداری میشد که در ماه اخیر با همکاری واحد فضای سبز حدود 70 کیلو چوب توت که در آسایشگاه هرس گردید جمع آوری ودر حال خشک شدن است که پس از آن در کارگاه مورد استفاده قرار میگیرد وحتی پوست چوبهای هرس شده در خیابان ها نیز جمع آوری می گردد وبا برنامه ریزی بلند مدت از چوب های بجا مانده از هرس می توان بیشتر استفاده نمود. با عنایت به قیمت چوب برابر هر کیلو 10 هزار ریال در هر صد کیلو،
    -/000ر000ر30 ریال صرفه جویی انجام می پذیرد.
  • استفاده از کارتن های مواد خوراکی و دارویی جهت بسته بندی هدایای عید قربان وسایر مناسبت ها که با تزئین آنها جعبه های هدیه زیبایی ساخته می شود. این جعبه ها دورریز آشپزخانه و داروخانه آسایشگاه کهریزک می باشد.

طراحی ودوخت ساک های پارچه ای از پارچه های دورریز وپارچه های غیر قابل استفاده در راستای تحقق شعار نه به پلاستیک.  از این ساک ها بعنوان بسته بندی هدایا نیز استفاده می گردد .