88310688 (9821+)

طی بررسی های انجام شده در فرآیند تحویل نان تا دورریز، مشخص شد مقدار زیادی نان به صورت دست نخورده تبدیل به دورریز
می گردید .

این اتفاق به 2 دلیل روی می داد:

 1. تحویل بیش از نیاز نان به مددجویان
 2. دپوی نان در بخش

از این رو اطلاعات داده شده  مورد بازبینی قرار گرفت و در کمیته محیط زیست مقرر گردید با توجه به این دستاورد،  فرآیند پخش نان بازبینی شده و بر اساس برنامه ریزی و به جهت بهبود فرآیند توزیع نان، اصلاحاتی انجام پذیرد. 

 1. کاهش سهمیه ی نان
 2. کوچک شدن برش های نان
 3. تعداد نان در بسته ها کمتر شود
 4. فرآیند تحویل نان با نظارت بیشتری صورت پذیرفت .

با هماهنگی معاون محترم اجرایی و با نظارت مستقیم واحد آشپزخانه بخصوص سرکار خانم مقیمی، تمامی موارد بالا اجرائی  گردید و پیشنهادهای اصلاحی زیر نیز در ادامه، ارائه واجرا شد :

 • گذاشتن جانانی در استیشن پرستاری پس از تحویل سهمیه اتاقها
  (ارغوان 1 الی 5)
 • آمارگیری مجدد و به روز رسانی آمار ها در بخشها
 • نگه داری نان های باقی مانده در یخچال و استفاده از آنها در غذاهایی که از تلیت نان استفاده میشود.
 • بازه ی زمانی انجام فرآیند از تاریخ 20 اردیبهشت لغایت 18 خرداد 98 بود.
 • تعداد 19500 قرص نان، در ماه، کاهش مصرف داده شد.
 • این تعداد کاهش برابر -/000ر000ر39 ریال صرفه جویی ماهانه در بر داشت.
 • در بازه زمانی  3 تا 4 ماهه، مجددا بازبینی انجام  شده است که براساس آخرین بازبینی در دی ماه 1398،  کاهش مصرفی ماهانه به 13500 قرص نان رسیده است.

این نتایج بر اساس:

بیشتر شدن تعداد مددجویان ، بیشتر شدن غذاهای نانی در منوی غذایی آسایشگاه و

مقاومت بخش ها که گاهی منجر به افزایش سهمیه ها می شد ثبت شده است که در نمودارهای صفحات بعد مشخص می باشد.