88310688 (9821+)

با عنایت به اولین هدف کمیته سلامت و محیط زیست که بر اساس آن اصل آموزش ، زیرساخت تمام اصلاحات میباشد و با توجه به آموزشهای پیوسته در سال 97 ، در سال 98 نیز ادامه آموزشها اجرائی گردید. اقدامات آموزشی عبارتند از:

  • آموزش پرسنل با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت که همچنان در تمام سطوح پرسنلی ادامه دارد .
  • با توجه به فراگیر بودن آموزشها از کودکان مهد کودک تا پرسنل تمام واحد ها و مددجویان ، آموزشها درواحد مهد کودک با کمک مشاور محترم کمیته سرکار خانم مهندس شعاعی همچنان در قالب بازی نقاشی وتئاتر ادامه دارد .این آموزشها در سال جدید به جهت ساخت کاردستی هایی از مواد بازیافتی اعم از سربطری، بطری های

آب و نوشابه ، دورریز CD  و پارچه و غیره ..آموزش های کودکان 15 کلاس در قالب تئاتر وشعر خوانی  برگزار گردید. همچنین یک دوره آموزش محیط زیست برای کودکیاران  از طرف سازمان یونسکو اجرا شد ومدرک پایان دوره کلاس های فوق به کودکیاران تقدیم گردید .

  • آموزش به مددجویان در قالب کانون دوستداران محیط زیست وآموزش هایی جهت پرورش نهال صورت پذیرفت که در مجموع 12جلسه آموزش بوده است .