88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بیست و سومین دوره آموزشی مراقبین بدو ورود با حضور مسئولان آسایشگاه، کادر پرستاری، توانبخشی و روانشناسی در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: دوره آموزشی مراقبین بدو ورود خانم با حضور مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز و معاون سلامت و توانبخشی آسایشگاه  با محوریت آشنایی با سطوح پرستاری و مراقبتی...برگزار شد.

معصومه احمدی مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  در خصوص این دوره آموزشی گفت: این دوره آموزشی برای  مراقبین بدو ورود خانم با عناوینی همچون آشنایی با قوانین سازمانی، شرح وظایف مراقب و سطوح پرستاری، زخم بستر و راه های پیشگیری از آن برگزار شد.

وی افزود: در بیست و سومین دوره آموزشی همچنین، مراقبین با علائم حیاتی، مهارت برقراری ارتباط موثر، اصول مراقبت پایه و بهداشت فردی مددجویان، اختلالات شناختی در سالمندان، عفونت و روشهای کنترل آن، حوادث سالمندی و ایمنی مددجو و اصول مهار فیزیکی، تغییر وضعیت بیماران، اصول تغذیه مددجویان، فوریتهای پرستاری، نیز آشنا شدند.

در این دوره آموزشی دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز  و دکتر شهسواری معاون سلامت و توانبخشی این مجموعه، اصول مراقبت و سطوح پرستاری، سلامت و توانبخشی مددجویان را برای شرکت کنندگان بیان کردند.

در پایان این دوره ی آموزشی از شرکت کنندگان ، آزمون کتبی و عملی گرفته می شود و نفرات برتر، عضو جدید کادر مراقبین آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز می شوند.