88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

افزایش بهداشت سالمندان در طرح ویزیت جامع گروهی در آسایشگاه خیریه کهریزک کارخود راآغاز کرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ به منظور ارتقاء سطح علمی و تبادل اطلاعات پزشکی با هدف ایجاد فرایند درمان و پیشگیری بیماریهای مربوط به دوران سالمندی در طرح ویزیت جامع گروهی تیمی متخصص کارخود را در این مرکز آغاز کردند .

دکتر سپیانی متخصص طب سالمندی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گفت : هدف ایجاد کار گروهی متشکل از پزشکان عمومی ، متخصص طب سالمندی ، کاردرمانگر ، فیزیوتراپ ، کارشناس تغذیه ، روانشناس و پرستار است  که به صورت گروهی کار می کنند ارتقاء سطح علمی وکیفیت مدیریت درمان سالمندان می باشد .

لذا بدین منظور جلسه ای به صورت مداوم و هفته ای یکبار برگزار می شود تا مشکلات سالمندان در زمینه های گوناگون مانند

دیابت ، زخم بستر ، فال ، دمانس و... توسط تیم متخصص ارزیابی شده  و درپایان هر ماه میزان اثرگذاری آن بررسی شود .

وی افزود: همه سعی این تیم برآن است که کهریزک یک قطب علمی باشد ، خوشبختانه تلاش بی وقفه و انتقال تجارب و نظارت معاون سلامت و درمان در این مرکز با ارائه گزارشات و مستندات درمانی طرح ویزیت جامع گروهی در راس دستورات قرار گرفته تا اثر بخشی بیشتررا در درمان به موقع  سالمندان و توانخواهان داشته باشیم.