88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کودکان معلول ذهنی و اتیسم آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز به همت نیکوکار البرزی به اردوی یک روزه رفتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: با هماهنگی های صورت گرفته و به همت نیکوکار البرزی کودکان معلول ذهنی و اتیسم شبانه روزی و روزانه آسایشگاه میهمان رستوران کنعانی شدند.

کنعانی خیر و نیکوکار البرزی که بانی این کار خیر بود، هدف از این اردوی یک روزه و میزبانی از این فرشته ها در رستوران خود را، تزریق هرچه بیشتر شادی و ترسیم یک روز خوش و پر انرژی عنوان کرد و گفت:اکثر این کودکان بی پناه هستند و به دلایل نا مشخص رها شدند. وظیفه ما است که نگاه گرممان را از این امانت های خدا دریغ نکنیم و پشتیبانشان باشیم .

کنعانی افزود: امروز و در این ساعت یکی از زیباترین اتفاق ها در رستوران من رقم خورد و آن اتفاق چیزی جز لبخند خدا نیست و خدارا شکر در این کار خیر سهیم بوده ام.

در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز بیش از 250کودک معلول ذهنی و اتیسم به صورت شبانه روزی و روزانه نگهداری می شوند.