88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مددجویان ورزشکار و پرتلاش آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز به مسابقات کشوری بوچیا اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز:  با هماهنگی هئیت بوچیا استان البرز در خصوص اعزام بازیکنان به مسابقات کشوری و رایزنی با دکتر شهبازی مدیر مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی و بیماران ام اس ساختمان یاس آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز، دو نفر از مدد جویان این مرکز عازم مسابقات کشوری بوچیا شدند.

سیده آمنه ترابی مسئول امور ورزشی در این باره گفت: دو بازیکن از مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی و بیماران ام اس در این دوره از مسابقات شرکت کردند. امیر علی خوشه گیر  و دانیال آهوخش ، دو بازیکن اعزامی ما از ساختمان یاس هستند که با توجه به شرایط سخت بیماری و وضعیت جسمانی شان تمرینات بسیار طاقت فرسایی را تا بدین لحظه پشت سر گذاشته اند و همین که توانسته اند تا این سطح از مسابقات و در سطح کشوری حضور داشته باشند، باعث بسی خوشحالی و افتخار است.

مسئول امور ورزشی آسایشگاه تصریح کرد: فارغ از نتیجه مسابقات، اینکه مددجویان ما به جهت شرکت در مسابقات کشوری بتوانند احساس رضایت از خود داشته باشند و این امر بتواند به هدفمندی  و جهت دهی هر چه بیشتر و بهتر مسیر زندگی شان کمک کند، بسیار ارزشمند است .

گفتنی است این مددجویان به همراه دو مراقب و کارشناس ورزشی ساختمان یاس روز چهارشنبه 23 آذرماه عازم این مسابقات شدند.

گفتنی است این اعزام به همت هیئت جانبازان و معلولین استان البرز در بخش مردان به مدت سه روز صورت پذیرفته و در مجتمع شهید عظیمی بابلسر برگزار خواهد شد.