88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

 مراسم افتتاحیه بخش  هیدروتراپی  شبانه روزی کودکان  اتیسم با حضور مدیرعامل وهیئت همراه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ صبح روز سه شنبه دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک و جمعی از اعضاء هیئت مدیره موسسه با همراهی  دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

به منظور افتتاح هیدروتراپی، مرکز شبانه روزی ساختمان نیلوفر و تجهیز وگسترش مرکز روزانه اتیسم از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند .

در آسایشگاه خیریه کهریزک با برنامه ریزی های مدون و اساسی توسط مدیران و مسئولین مراکز به همراه کمکهای مالی نیکوکاران به روز رسانی خدمات پزشکی اعمال شده و بخشهای درمانی گسترش می باید و هم اکنون  اتاق های مجهز به تجهیزات تخصصی درساختمان نیلوفر  آماده خدمت گذاری به طیف وسیعی از کودکان اتیسم  بخش روزانه می باشد .

در این بازید دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک از پرسنل خدوم و زحمتکش بخش درمانی اعم از پزشک ،پرستار ، مراقب و همه کارکنانی که در این شرایط فعلی با جان و دل خدمت رسان مددجویان هستند تشکرکرد  .

دکتر احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک اذعان داشت :  در سالهای پیش در افتتاحیه ساختمان های جدید حضورنیکوکاران را شاهد بودیم اما با توجه به شیوع ویروس کرونا امسال جای خالی همه کسانی راکه با حمایت های خود چتری برسرمددجویان گستردند را احساس کرده  و آرزو می کنیم این روزهای سخت کرونایی تمام شود و دوباره عشق و مهر سایه ای برسر مددجویان بگستراند.

در پایان مراسم ربان افتتاحیه واحد هیدروتراپی  به دست کودک اتیسم قیچی شد و با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر این مرکز  در خدمت رسانی به مراجعین پایان یافت .