88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به همت بانوان نیکوکار مقیم لندن کلینیک دندانپزشکی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز به یادبود زنده یاد دکتر مراد میلانی فر و با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  : چند سالی بود که نبود یک دندانپزشکی مجهز در منطقه محمدشهر کرج احساس می شد ،با تلاش و نگاه مادرانه بانوان نیکوکار مقیم لندن سرانجام بعد از سال ها کلینیک تخصصی دندانپزشکی در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک افتتاح شد.

دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز  ضمن تشکر از حمایت های مالی بانوان نیکوکار مقیم لندن گفت: عملیات ساخت کلینیک تخصصی دندانپزشکی آسایشگاه به همت بانوان نیکوکار لندن از مهرماه امسال شروع شد و بعد از گذشت ۴ ماه با تلاش تیم اجرائی آسایشگاه به اتمام و به بهره برداری رسید.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز افزود: بانوان نیکوکار مقیم لندن نزدیک به دو دهه همراه ما هستند و همیشه نشان داده اند که عضوی از خانواده بزرگ کهریزک هستند خوشحالیم که امروز این مرکز بنام زنده یاد دکتر مراد میلانی فر ساخته و تجهیز گردید.

به گفته روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز، کلینیک دندانپزشکی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز با بهره گیری از بهترین  دندانپزشکان و جدیدترین امکانات روز فعالیت خود را آغاز کرده است و تمام خدمات دندانپزشکی در این مرکز ارائه می شود.