88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

نذورات مردمی به مناسبت  عید سعید قربان در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز اهداء گردید .

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ عید سعید قربان  به دور از جشن و شادی با حضور همیشگی خیرین با  اهداء نذورات در سایه احسان و ایثار بر طبق آئین اسلامی در بزرگترین اعیاد مسلمانان در این مرکز برگزارشد .

عید سعید قربان از اعیاد بزرگ شیعیان جهان است که با مراسم و مناسک خاص خود همراه است و قربانی و انفاق به دستور خداوند بر حاجیان  و مسلمانان واجب شده است .

گرچه امسال نیز همانند سال گذشته مراسم شادی و پایکوبی در این عید بزرگ به دلیل موج پنجم کرونا در آسایشگاه  برگزارنشد  اما خیرین بادلی آکنده از عشق به نیازمندان در حیاط آسایشگاه نذورات خود را اهداء کردند به امید آنکه باری از دوش  مددجویان بردارندو تقرب الهی را درک کنند .

این مرکز ازآغاز صبح عید سعید قربان میزبان نیکوکاران بود  به امید آنکه حضور همیشگی کسانی که با نذورات خود همراه و همدل همیشگی هستند دلگرمی مددجویان و سالمندان  را فراهم آورد و پاکی چشمه زمزم را در سایه احسان و نیکی در بزرگترین عید مسلمانان به نمایش بگذارد .

لذا نذورات مردمی به صورت اقلام خام پذیرفته شد تا با توجه به موج پنجم کرونا آسیبی متوجه مددجویان نباشد ، همچنین مراسم ذبح قربانی بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی  برگزارشد .

 شاید ذبح قربانی که از مناسک های واجب عید قربان است تلنگری برای ذبح  هرنوع خودپرستی در خویش می باشد و رهایی از وابستگی هایمان به رسم قربانی حضرت اسماعیل در آزمایش الهی توسط ابراهیم خلیل درسی از این عید بزرگ است .