88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

نیکوکاران با اهدای گل به سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز سالی پربرکت را برایشان آرزوکردند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  عشق درکهریزک مرزی ندارد وبه رسم هرساله در روزهای بهاری نیکوکاران با حضور در کنار سالمندان وتوانخواهان روزهای شادی رابرایشان در روزهای ابتدایی سال آرزومی کنند .  ملاقات و اهدای هدایا وگل ازدیرباز نزد ایرانیان ازجایگاهی ارزشمند برخورداراست و همه مردم با انگیزه زیادی به استقبال بهار در سال نو به خانه سالمندان می روند ، گرچه امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا بارعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی این ملاقات ها برگزار می شود اما امید است به زودی این ویروس از جامعه رخت برکند .

ایام نوروز که باحمایت مددجویان به نیت شادکردن دلهایشان  ازسوی خیرین آغازشده بود همچنان در واپسین روزهای فروردین  ادامه دارد تا محیطی آرام وبی دغدغه را برایشان فراهم آورد .

نیکوکاران با اهداء گل به سالمندان ساختمان لاله  مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان مرد از پدران وپدربزرگها تشکر کردند و نشان دادند که سالمندان همیشه در الویت زندگی افراد قراردارند وشادی دلشان بیش از هرچیزی ارزشمند است .