88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

 کارشناسان بهزیستی کشور و استان البرز از مراکز پنج گانه آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: کارشناسان بهزیستی کشور و استان البرز با حضور دکتر شهسواری معاون سلامت و توانبخشی از مراکز پنج گانه آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز (لاله، رز، نیلوفر، یاس و گلها ) بازدید کردند.

خانم حسن زاده مدیر امور اجتماعی آسایشگاه گفت: در راستای افزایش ظرفیت مراکز نگهداری از مددجویان، مکاتبه ای از سوی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز با سرپرست دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی بهزیستی کشور صوررت پذیرفت. این بازدید با حضور خانم مسلمی کارشناس حوزه سالمندان، خانم نوروزی کارشناس حوزه معلولان جسمی حرکتی و خانم حسینی کارشناس حوزه معلولان ذهنی فعال در مراکز شبانه روزی بهزیستی کشور صورت گرفت.

طی این بازدید در نشستی با حضور دکتر افشین وجدانی روشن، دکترشهسواری معاون سلامت و توانبخشی و خانم حسن زاده مدیر اموراجتماعی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز ، ضمن تشریح فعالیت های متعدد آسایشگاه کهریزک استان البرز، نحوه خدمات رسانی به جامعه هدف تحت مراقبت مراکز مختلف این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در این باره گفت: کودکان معلول ذهنی و اتیسم ، معلولین ضایعه نخاعی و ام اس و سالمندان گروه های هدف این مرکز به شمار می آیند و در حال حاضر آسایشگاه به صورت شبانه روزی ، روزانه و مراقبت در منزل به این عزیزان خدمات نگهداری و توانبخشی ارائه می دهد.

خانم مسلمی کارشناس حوزه سالمندی مراکز شبانه روزی بهزیستی کشور نیز گفت: آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز یکی از معدود مراکزی است که خدمات مراقبتی، توانبخشی و نگهداری از مددجویان را به صورت شبانه روزی ارائه می دهد.