88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اردوی تفریحی یک روزه ویژه معلولان شبانه روزی جسمی حرکتی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: اردوی تفریحی یک روزه ویژه معلولان شبانه روزی جسمی حرکتی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز، به همت نیکوکاران و با حضور جمعی از توانخواهان برگزار شد.

این اردوی تفریحی در راستای حمایت روانی اجتماعی با هدف بهبود خلق و افزایش نشاط دوران پسا کرونا و به منظور بالا بردن انگیزه و ایجاد روحیه شاد در معلولان جسمی حرکتی، با حضور 19 نفر از معلولان شبانه روزی جسمی حرکتی، مراقبین،پرستاران، روانشناس، کارشناسان هنری و ورزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

نصیر آبادی، خیر نیکوکار در خصوص برگزاری این اردو گفت: افراد دارای معلولیت مانند دیگران، جزئی از جامعه هستند و وظیفه شهروندی در قبال آن‌ها حکم می‌کند که نحوه ارتباط با این افراد را بدانیم تا اگر زمانی در کوچه یا خیابان و یا یک مهمانی با چنین فردی روبه‌رو شدیم و نیاز به ارتباط با او داشتیم، این ارتباط در کمال شایستگی برقرار شود.

صرف میان وعده و آواز خوانی به صورت گروهی و دسته جمعی توسط نصیر آبادی خیر نیکوکار که میزبان مدد جویان بودند از دیگر برنامه های این اردوی تفریحی بود.