88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اردوی یکروزه کودکان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با اهدف آموزشی وتفریحی برگزارشد .

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ اردوی یکروزه کودکان ساختمان نیلوفر مرکز  جامع نگهداری و توانبخشی کودکان معلول ذهنی و اتیسم با هدف ایجاد حس نشاط با توجه به ایام کرونا و محدود شدن فعالیت های تفریحی با رعایت پروتکل های  بهداشتی برگزارشد .

در این اردو بیش از 20کودک نیلوفری  به همراه مربی آموزشی ، روانشناس و مسئول مرکز  برای آغاز یک روز پر از نشاط حضور داشتند .

با توجه به شرایط کرونایی در سراسر دنیا ، با بهبود وضعیت نسبی و واکسینه شدن افراد این اولین اردویی است که بعد از یکسال توانست موجی از عشق و امید را در دل کودکان بخش روزانه و شبانه روزی ساختمان نیلوفر مرکز  جامع نگهداری و توانبخشی کودکان زنده کند .

رجبی مدیر مرکز جامع ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان معلول گفت : نیاز کودکان به حضور در اجتماع و جمع همسالان یکی از عناصر اصلی رشد و بالندگی در کودکان است .

وی ادامه داد : بازی گروهی در بین کودکان ابزاری برای ایجاد حس تعامل با محیط پیرامون است و   قطعا این اردوها با اهداف روانشناسی برنامه ریزی شده است ، همچنین  الهام گرفتن از طبیعت و دوستی با محیط زیست ، یادگیری نظم و ایجاد مشارکت در کارهای گروهی از دیگر فواید حضور کودکان در اردوهای تفریحی است.

در این اردو کودکان روزی مهیج همراه با شورو نشاط را پشت سرگذراندند و هلهله شادی و خنده کودکان معصوم روزی به یادگار را در ذهن همه به ویژه نیکوکاری  که اسباب این کار را مهیا کرده ثبت کرد.