88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دوره آموزش مهارت های زندگی ویژه مدیران ومسئولین شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛   اولین دوره آموزشی افزایش مهارت های زندگی ویژه مدیران ،  معاونین  و مسئولین  شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  با محوریت خودآگاهی از  چهاردهم  تیر ماه شروع و در 6 جلسه دو ساعته ادامه خواهد داشت .

اردشیر زرشکی مدیر امور روانشناسی گفت : هدف از آموزش مهارت خود آگاهی در محیط کاردرک عمیق افراد  نسبت به  خویش و شناخت احساسات و نقاط قوت یا ضعف در شخصیت می باشد تا  افراد بتواند  بهترین و مناسبت ترین راه را برای حل مشکلات برگزینند.

 وی ادامه داد : اهمیت به افزایش مهارتهای زندگی ، یادگیری مهارت خود آگاهی به همراه شناخت ویژگی جسمانی ، هیجانی ، احساسی و رفتاری در زندگی همه افراد به ویژه شاغلین به دلیل تعاملات اجتماعی مورد توجه قرارداردو بر این اساس شناخت اجزا, وجودی یک فرد به منظور  ایجاد راهکار مناسب ، مدیریت احساسات و هیجانات ، همدلی وتفکر خلاقانه  از اهمیت خاصی برخوردار است .

 لذا این دوره های آموزشی مدیریت خشم ، استرس و افزایش خودآگاهی و همدلی را به دنبال داشته  و بهداشت روان در فرد  و جامعه را به ارمغان می آورد .