88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاههای آموزشی به منظور بهبود سلامت روان ویژه  خانواده  های کودکان معلول ذهنی اوتیسم در آسایشگاه خیریه کهریزک البرزبرگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  اولین دوره  کارگاههای آموزشی در سال جدید با اهداف از پیش تعیین شده و به منظور  بهبود مدیریت رفتار مادران با کودک معلول ذهنی و اتیسم برگزارشد .

با توجه به نیاز والدین به بهبود سلامت روان، آگاه­سازی و افزایش توانایی مدیریت رفتار و نیز روان سازی مسیر درمان کودکان، به منظور آشنایی مادران برگزاری دوره های آموزشی در دستورالعمل سازمانی مدیران مراکز ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان معلول  ذهنی واتیسم قرار گرفت .

اولین دوره این کلاسهای آموزشی  در اسفندماه سال گذشته برگزار گردید و  در ماه­های فروردین و اردیبهشت به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز روزانه به دستور سازمان بهزیستی این کارگاههاتشکیل نشد ، .اما با بهبود نسبی شرایط کرونا در  جامعه در خرداد ماه سال جاری به کار خود ادامه داد  .

هدف از برگزاری این دوره آموزشی افزایش تعامل مثبت والدین و فرزندان، کاهش سوء رفتار کودکان ، تغییرات مثبت درک رفتار والدین از والد بودن خود،کاهش افسردگی و استرس مادران ، افزایش رضایت والدین و کاهش تعارض والدین درمورد روش اجرایی تربیت کودکان می باشد .

 لذا  با توجه به این امر که در هر جلسه ، آموزشهای لازم با اهداف مشخص تعیین می شود این کارگاهها می تواند تاثیر به سزایی در بهبود سلامت روان در خانواده ها را به دنبال داشته باشد .