88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جشنواره غذا با مشارکت کارکنان و سالمندان زن در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: مراسم جشنواره غذا در ساختمان رز مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان زن ضمن مشارکت سالمندان و کارکنان آن مرکز با حضور جمعی از مدیران و مسئولین برگزار شد.

زهرا نامورپور مدیر مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان زن در حاشیه این جشنواره غذا گفت: یکی از پیامدهای دوران کرونا در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز رعایت بهداشت فردی و فاصله اجتماعی در جهت سلامت توانخواهان بود که موجب شد بسیاری از برنامه ها و مراسم های گروهی به تعوبق بیفتد یا به صورت کوچک و مختصر صورت گیرد. یکی از این برنامه ها جشنواره غذای سالانه مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان زن است. با توفیق الهی امسال با کاهش شیوع کرونا تصمیم برآن شد تا این برنامه مجدد به صورت گروهی برگزار گردد که موجب افزایش حس صمیمیت و احساس کارآمدی و مفید بودن در سالمندان و کارکنان خواهد شد.

نامور پور مدیر مرکز رز اضافه کرد: نحوه اجرای برنامه به این شکل است که نمایندگانی از سالمندان حاضر در مرکز، پس از جلسه با مسئولین مرکز چندین نوع غذا را انتخاب و تهیه کرده و برای شرکت در مراسم آماده شدند که در این میان می توان مشارکت گروهی و تجربیات ارزشمند سالمندان را نیز شاهد بود.

مدیر مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان زن افزود: نکته جالب در برگزاری مراسم این است که علاوه برسالمندان، کارکنان و افرادی که تمایل به شرکت داشتند نیز غذایی مخصوص دیار و فرهنگ خود یا غذایی ایرانی و اصیل جهت شرکت در مراسم طبخ کرده و در این جشنواره شرکت کردند.در روز مراسم تمامی غذاها بر روی میز هایی به صورت تزئین شده قرارداده شد و حاضرین در مراسم اعم از کارکنان مرکز و سالمندان دیگر و کارکنان، به ترتیب نوبت به چشیدن طعم غذاهای حاضر پرداختند و امتیازاتی به غذاها براساس رای گیری و با در نظر گرفتن مزه و شکل غذا داده شد که در نهایت به سه غذای برتر که بالاترین رای حاضرین را کسب کرده بود جوایزی اهدا شد.. لازم به ذکر است که این مراسم در کنار تمام زیبایی هایش جنبه سرگرمی نیز داشته و موجبات شادکامی حاضرین و شرکت کنندگان و همینطور آشنایی با آداب و رسوم و ذائقه غذایی سایر شهرها را نیز فراهم کرده بود.

گفتنی است که در حال حاضر بیش از 180 سالمند زن به صورت شبانه روزی در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز نگهداری می شوند و از خدمات مراقبتی، توانبخشی و آموزشی استفاده می کنند.