88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جشن روز روستا و عشایر در ساختمان نیلوفر مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی کودکان معلول ذهنی و اتیسم در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: جشن روز روستا و عشایر در ساختمان نیلوفر مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی کودکان معلول ذهنی و اتیسم با حضور مسئولین و جمعی از کودکان این مرکز برگزار شد.

سنا رجبی مدیر مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی کودکان معلول ذهنی و اتیسم در این باره گفت : با توجه به نزدیک شدن به روز ملی روستا و عشایر و دوری از این سبک زندگی به دلیل پدیده شهرنشینی و زندگی در محیط آسایشگاه، با پیشنهاد واحد روانشناسی و همکاری واحد هنری ساختمان نیلوفر تدارک مراسمی به صورت نمادین داده شد تا 9 نفر از کودکان مراکز شبانه روزی و روزانه این مرکز در مراسم شرکت کرده و با توضیحاتی که در خصوص این سبک زندگی داده می شود کمی بیشتر با این شیوه از زندگی آشنا گردند.

مدیر مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی کودکان معلول ذهنی و اتیسم اضافه کرد: برگزاری مراسمی از این دست می تواند به توسعه و ترویج فرهنگ روستایی کمک قابل توجهی نماید. قطعاً نقش روستا و روستانشینان کشور به‌ویژه در زمینه توسعه و رشد اقتصادی نباید نادیده گرفته شود . آشنایی با آنها و سبک زندگی شان برای همه اقشار جامعه به خصوص کودکان مفید و ضروری می‌باشد.

گفتنی است که در حال حاضر بیش از 300 کودک معلول ذهنی و اتیسم به صورت روزانه و شبانه روزی از خدمات مراقبتی، توانبخشی و آموزشی استفاده می کنند.