88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

 بیست و دومین دوره آموزشی مراقبین بدو استخدام در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ برگزاری بیست و دومین دوره آموزشی مراقبین بدو استخدام  

در آسایشگاه به منظور آشنایی با قوانین سازمانی و شرح وظایف مراقب و سطوح پرستاری در مهرماه سال جاری طی 10جلسه کار خود را آغاز کرد .

لزوم شناخت اصول و مبانی توانبخشی و آشنایی با اختلالات شناختی و  علائم حیاتی سالمندان و معلولین ، همچنین  آموزش استفاده بهینه  از وسایل کمک توانبخشی و کمک حرکتی در مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان و معلولین تسهیل در خدمات توانبخشی  را در پی دارد .

افزایش سطح علمی و عملی  این طیف از کارکنان تاثیر به سزایی در ارائه خدمات بهینه به سالمندان و توانخواهان دارد،  بر این اساس شناخت نیازهای دوران سالمندی نیز تسهیل امور خدماتی و درمانی در مرکز نگهداری شبانه روزی لاله ، رز وگلها را به همراه دارد .

از دیگر مباحث بیست و دومین دوره آموزشی مراقبین بدو استخدام  آشنایی با اختلالات روان شناختی کودکان و اختلالات شناختی سالمندان ،  همچنین آگاهی از  اصول مراقبت و جابه جایی صحیح بیمار است.

 مدرسین این دوره دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه ، دکتر شهسواری معاون سلامت و توانبخشی و  احمدی مدیر امور پرستاری می باشند .

لذا با اتمام دوره آموزشی،  آزمون عملی وکتبی ویژه مراقبین  برگزار خواهد شد تا واجدین شرایط بر اساس امتیاز کسب شده به  کار گرفته شوند .