88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

آموزش  مجازی  هنردرمانی ویژه مراکز توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  با نظارت سازمان بهزیستی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  اولین دوره آموزش  هنردرمانی به منظور شناخت هنر و اثر گذاری بهینه در آموزش و توانبخشی مددجویان در فضای آنلاین با نظارت سازمان بهزیستی کشور کار خود را آغاز کرد .

این دوره طی ده جلسه برگزارشد که 160 ساعت آموزش در فضای مجازی را به خود اختصاص داد و تمامی مراکز توانبخشی استان از خدمات آنلاین آن بهره مند شدند.

ساخت عروسکهای دستکشی ، جورابی ، نخی ، عروسک مبارک ، طیاره خانم و سایر عروسکهای کاغذی و میکروتئاتر با تکنیک ماوراء بنفش و بک لایت از موارد آموزشی در این دوره آنلاین هستند .

هدف از به کار گیری  نمایش عروسکی در راستای اهداف آموزشی، درمانی و اجرایی می‌باشد و کلیه تکنیک های  آموزش داده در مراکز به تناسب نیاز و شناخت از توانخواهان اولویت ‌بندی می شود.

همچنین آموزشهای این دوره جهت اجرایی و مشارکت در جشنواره های مختلف یا به منظور حرفه آموزی و تعاملات اجرایی بین مراکز می باشد .

قصه گویی با عروسکهای گردان در مراکز سالمندان ، مهدهای کودک و مشارکت مراکز حرفه آموزی دراجراهای سازمان های فرهنگی و هنری ،گردشگری و مراکز آموزش و پرورش از اهداف آموزشی  هنر درمانی است که تاثیرات مستقیمی بر ارتقاء سطح آموزش و توانبخشی افراد معلول دارد و در این راستا به منظور ارتقاء  خدمات توانبخشی سراسر کشور سازمان بهزیستی به برگزاری این دوره های آموزشی اقدام نموده است و جای امید است با به کارگیری از تکنیک های آموزشی جدید و به روز بتوانیم عملکرد مناسبی در بحث آموزش و توانبخشی مددجویان آسایشگاه را شاهد باشیم .