88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دورۀ آموزشی CPR  احیای قلبی ریوی برای کادر درمان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در سالن آمفی تئاتر مجموعه کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز:  دوره آموزشی CPR احیای قلبی ریوی  ویژه کادر درمان از سوی دفتر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز با حضور معاون سلامت و توانبخشی آسایشگاه در سالن آمفی تئاتربرگزار شد.

دکتر رضا شهسواری معاون سلامت و توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در این دورۀ آموزشی گفت: احیای قلبی ریوی یک روش برای نجات جان افرادی است که قدرت واکنش نشان دادن یا نفس کشیدن را از دست داده‌اند و یا تنفس طبیعی ندارند.

وی افزود: احیای قلبی ریوی می‌تواند، به فعال شدن مجدد قلب و ریه‌ها کمک کند و از وارد آمدن آسیب جدی به مغز و یا مرگ بیمار جلوگیری کند. دلایل متعددی برای آنکه تنفس یا ضربان قلب یک فرد متوقف شود، وجود دارد، اما وقتی این اتفاق رخ دهد، یک فرد دیگر می‌تواند با انجام احیای قلبی ریوی، به تداوم گردش خون غنی از اکسیژن تازه در بدن بیمار کمک کند که ممکن است این فرد از عزیزان ما باشد که در مقابل چشمان ما دچار ایست قلبی تنفسی میشود لذا آموزش احیای پایه برای تمامی افراد جامعه امری ضروری است و  در این آسایشگاه سعی بر این است که علاوه بر بازآموزی سالیانه پرسنل کادر درمان، آموزش احیا به مابقی پرسنل اداری و غیر درمانی نیز آموزش داده شود تا در موارد نیاز بتوانند نجات بخش باشند.

این دوره آموزشی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی با حضور 40 نفر و بمدت دو روز برگزار شد.