88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مراسم ضیافت ماه الهی در شبهای قدر در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ،  مراسم شب قدر با حضور جمعی از مشتاقان وتوانخواهان این مرکز با رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی برگزارشد .

 شب قدر شبی که هیچ شبی به فضیلت آن در سال نمی رسد و هر نوع عمل خیر در آن بهتر از عمل در هزار ماه است با توجه به اعتقادات مذهبی در شب نوزدهم ، بیست ویکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان  با اعمال مذهبی ، دعا و نیایش ، احسان و نذورات همراه است .

در این مرکز همراهان وهمدلان همیشه همراه با پخت آش نذری در ساختمان یاس مرکز نگهداری شبانه روزی بیماران ام اس وضایعه نخاعی  ضمن خواندن دعای توسل، دلهای مشتاقان را به  لحظات ملکوتی وعرفانی نزدیک تر کردند.

همچنین برگزاری زیارت عاشورا در ساختمان لاله  و رز  مراکز نگهداری سالمندان حاکی از اعتقاداتی است که در هرشرایطی مسلمانان را دورهم جمع می کند تا با استغاثه ودعا خواسته های خود را  در شبی که فضیلتش از هزارماه بهتر است  با دعای

گروهی و بر اساس وعده الهی طلب کنند .

کمکهای  خیرین در برپایی مراسم ها ومناسبتهای مذهبی در این مرکز نشان از اعتقاداتی است که فضیلت این ماه را به خوبی درک کرده ومی دانند خدمت به خلق خدا همان خدمت به خداوند است و براین اساس همواره در کنار توانخواهان این مرکز هستند و شاید این حضور از هر دعا واستغاثه ای زیباتر و بهتر است .