88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به مناسبت روز جهانی آموزش ورکشاپ آموزشی با هدف آشنایی و افزایش سطح آگاهی و مهارت والدین در مرکز جامع نگهداری و توانبخشی کودکان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ ورکشاپ آموزشی به مناسبت روز جهانی آموزش با حضور گفتاردرمانگر، کاردرمانگر و تعداد محدودی از والدین و توانخواهان با هدف آشنایی و افزایش سطح آگاهی و مهارت والدین با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برای خانواده های مراکز نگهداری از کودکان روزانه ذهنی و اتیسم برگزار شد.

آموزش یک حق انسانی و یک مسئولیت عمومی است و به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل متحد 24 ژانویه را به عنوان روز جهانی آموزش، به منظور نقش آموزش برای صلح و توسعه اعلام کرد.

در این ورکشاپ آموزشی ابتدا تقی پور گفتاردرمانگر مرکز  نگهداری و آموزش روزانه کودکان معلول ذهنی آسایشگاه به آموزش تمزینات PNF و درمان عملکردی عضلات با هدف بهبود توان عضلات فک و دهان پرداخت و سپس تکنیک هایی جهت تقویت حافظه فعال شنیداری و دیداری پرداخته و والدین با اجرای تمرینات به صورت عملی و تیمی بر روی کودکان خود آموزش های لازم را دریافت نمودند.

راستاد کاردرمانگر مرکز نگهداری و آموزش روزانه کودکان معلول ذهنی آسایشگاه هم در این آموزش  به دسته بندی توانخواهان گروه هدف پرداخت و آموزش هایی مشترک در تمام گروهای هدف ارائه نمودند

کارکردهای ماساژ عمقی، قرار دادن پوزیشن در الگوهای رشدی-حرکتی، کارکردهای کشش به صورت هدفدار و منقطع ، کشیدن اندام ها الگوهای رشدی-حرکتی نامعقول و پوزیشن های بد و مضر برای کودکان از جمله نکات آموزشی راستاد کاردرمانگر مرکز نگهداری و آموزش روزانه کودکان بود.

گفتنی است در حال حاضر بیش از 200کودک معلول ذهنی و اتیسم در مرکز نگهداری و آموزش روزانه کودکان از خدمات این مرکز استفاده می کنند.