88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

توانخواهان کهریزکی به مناسبت هفته بهزیستی دو ورکشاپ مجزا را برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: توانخواهان و معلولان هنرمند کهریزکی، به مناسبت هفته بهزیستی با استفاده از هنر دست خود ورکشاپ های رنگ آمیزی و کارگاه نقاشی را برگزار کردند.

فروتن کارشناس هنری مرکز معلولان آسایشگاه گفت: ورکشاپ های رنگ آمیزی با حضور توانخواهان شبانه روزی و روزانه معلولان یاس به مناسبت هفته بهزیستی با هدف افزایش تمرکز و کنترل و مهار افکار منفی در بین توانخواهان برگزار شد، تا آنها بتوانند با رنگ آمیزی، افکار منفی را از خود دور و افکار مثبت را جایگزین آن کنند.زیرا رنگ آمیزی می تواند مشغول ترین ذهن ها را آرام سازد. محققان دانشگاه  جانز هاپکینز و مولفان مجله یوگا رنگ آمیزی را به عنوان نوعی مدیتیشن به تمامی بزرگسالان توصیه می کنند.

 وی در ادامه اضافه کرد: ورکشاپ کارگاه نقاشی هم با هدف افزایش مهارت کنترل و تعادل دست و مغز برگزار شد تا توانخواهان با نقاشی کردن، مهارت حرکتی و روانی خود را افزایش دهند.

مددجویان، توانخواهان و معلولان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز، همواره با هنر دستان خود، ورکشاپ های هنری در کهریزک را برگزار کرده و هنر دستان خود را در نمایشگاه های هنری به فروش می رسانند.

در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز انواع هنرهای دستی، تجسمی به مددجویان و توانخواهان آموزش داده می شود و هنرجویان بعد از فراگیری آن، می توانند آثار هنری دست ساخته خود را برای خودشان به فروش برسانند.