88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه آشپزی مهارت آموزی ویژه کودکان اتیسم و  معلول ذهنی درآسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک: کارگاه آموزشی آشپزی  با هدف آموزش مهارت زندگی، ایجاد حس همکاری، دست ورزی و خود یاری با حضور کودکان اتیسم و معلول ذهنی در ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی کودکان  معلول  ذهنی و اتیسم  برگزار شد.

سنا رجبی مدیر مرکز جامع نگهداری و توانبخشی شبانه روزی کودکان معلول ذهنی و اتیسم در این باره گفت:  کارگاه روانشناسی مهارت آموزی که به منظور هم افزایی و مشارکت اجتماعی توانخواهان توسط واحد روانشناسی مرکز آموزش و توانبخشی روزانه ذهنی کودکان با حضور مادران و جمعی از توانخواهان برگزار شد.

رجبی در ادامه افزود: این کارگاه  با هدف افزایش توجه و تمرکز، هماهنگی چشم و دست، افزایش مهارت خودیاری ،ایجاد حس همکاری،آموزش مهارت زندگی، تقویت مهارت حرکتی ظریف  و توانایی کنترل ذهن تشکیل شد ومورد استقبال اعضای حاضر قرار گرفت.

مدیر مرکز جامع نگهداری و توانبخشی شبانه روزی کودکان معلول ذهنی و اتیسم در پایان بیان داشت: اثر بخشی کارگاه‌های مهارت‌آموزی بر کودکان توانخواه موضوعی مهم و مورد توجه در حوزه‌های آموزشی و توانبخشی است. این کارگاه‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی از جمله بهبود مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی، حرکتی و شناختی به کودکان توانخواه کمک کنند که به نوبه خود از همکاران بابت جدیت و تلاش هایی که در راستای ارتقای کیفیت آموزش و ارائه خدمات به مددجویان انجام می دهند صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می کنم.

گفتنی است که در حال حاضر خدمات شبانه روزی  و روزانه مراقبتی، آموزشی و توانبخشی به بیش از 300 کودک معلول ذهنی و اتیسم در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز صورت می پذیرد.