88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه آموزشی آگاهی بخشی و فرهنگ سازی پدیده سالمندی در ساختمان لاله آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: به مناسبت نزدیک شدن هفته سالمند کارگاه آموزشی آشنایی و آگاهی از پدیده سالمندی و پذیرش آن به عنوان سبک جدیدی از زندگی در ساختمان لاله مرکزجامع نگهداری شبانه روزی سالمندان مرد آسایشگاه کهریزک استان البرز برگزار گردید.

ماندانا صالحی مدیر مرکز جامع توانبخشی سالمندان لاله در این باره گفت: دوران سالمندی بخشی از تمام دوران زندگی یک انسان است که این دوران نیز مثل دوران های دیگر از جذابیت خاص خود برخوردار است . یکی از مباحثی که در اجتماع بسیار مهم و حائز اهمیت می‌ باشد مقوله سالمندی خوب و شاد می باشد که این قضیه می تواند عوامل مختلفی از جنبه های متفاوت زندگی سالمند را شامل شود.

مدیر مرکز جامع توانبخشی سالمندان لاله تصریح کرد: برگزاری کارگاه آموزشی آگاهی بخشی توسط روانشناس مرکز جامع توانبخشی سالمندان لاله با موضوع پدیده سالمندی و عنوان کردن فرصت ها و چالش های این دوران بوده است. حضور فعال سالمندان در مشاوره گروهی، اظهارنظر راجع به موضوع مورد بحث و عنوان کردن تجربیات شخصی از زندگی سالمندی، اجرای مسابقه ورزشی توسط کارشناسان ورزشی با هدف افزایش بهبودخلق و ایجاد همدلی و مشارکت در بین سالمندان و شناخت حس توانمندی به عنوان یک سالمند از دیگر بخش های این کارگاه آموزشی بوده است.

گفتنی است این مرکز در حال حاضر با ظرفیت 160 مددجوی مرد در حال ارائه خدمات شبانه روزی و توانبخشی به سالمندان می باشد. از دیگر خدمات این مرکز می توان به ارائه خدمات توانبخشی به سالمندان زن و مردی که به صورت روزانه به ساختمان لاله مراجعه می کنند، اشاره کرد.