88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه آموزشی حساسیت زدایی تا خلق هنر در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک: کارگاه آموزشی حساسیت زدایی تا خلق هنر با هدف خلاقیت، پشتکار، دست ورزی و شناخت با حضور کودکان روزانه ذهنی در ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی کودکان معلول ذهنی و اتیسم آسایشگاه برگزار شد.

سنا رجبی مدیر مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی کودکان معلول ذهنی و اتیسم در این خصوص بیان کرد: درک و کنار آمدن با مشکلات حسی می تواند ناراحتی را کاهش داده و فرصت های یادگیری ، معاشرت ، ارتباط و مشارکت افراد مبتلا به اتیسم را در جامعه افزایش دهد. تمهیدات محیطی لازم می تواند به معنی اصلاح محیط، استفاده از ابزارها و استراتژیها و یا ایجاد عادات یا روال های جدید باشد. از آنجایی که نیازهای حسی به محیط بستگی دارند، ممکن است نیاز باشد که تمهیدات خاصی برای هر محیط در نظر گرفته شود.

رجبی در ادامه افزود: مشکلات حسی کودکان مبتلا به اوتیسم متنوع است. داشتن حساسیت های منحصر به فرد نسبت به انواع خاصی از ورودی های حسی می تواند چالش هایی را در موقعیت های روزمره در محیط های اجتماعی برای کودک ایجاد کند.

رجبی در پایان گفت: بنابراین با وجود چنین موضوعات به همت همکاران، کارگاه حساسیت زدایی در چهارجلسه که هر جلسه حساسیت زدایی با اهداف تعیین شده، طبق برنامه برگزار شد که قطعا می تواند به برطرف شدن حساسیت های کودکان به لمس کردن اشیا و اجسام و شناخت زبری و نرمی و  سردی و گرمی و همچنین آشنایی با فصول و شناخت  لباس های مخصوص فصول و برطرف کردن ترس کودک کمک شایانی نماید.

گفتنی است که در حال حاضر خدمات شبانه روزی  و روزانه مراقبتی، آموزشی و توانبخشی به بیش از 300 کودک معلول ذهنی و اتیسم در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز صورت می پذیرد.