88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه لگودرمانی به روش (PRT) ویژه کودکان اتیسم در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: کارگاه لگودرمانی ویژه کودکان اتیسم به روش (PRT) به منظور بهبود ارتباط بین همسالان و افزایش سطح دقت و توجه کودکان سطح 1،2،3 درآسایشگاه برگزار شد.

لگو درمانی یکی از روشهای آموزشی – درمانی در حیطه کودکان و همچنین بزرگسالان با نیاز ویژه محسوب می شود. سحرنصیری روانشناس مرکز شبانه روزی کودکان گفت:

از لگو برای افزایش سطح توجه، مهارتهای دست ورزی، تقویت الگوی تصویری، مفاهیم ساده انتزاعی و.... استفاده می شود

وی در ادامه افزود: همچنین لگو درمانی به دلیل اینکه به صورت گروهی انجام می شود می تواند به منظور رعایت نوبت بین کودکان ، توجهات مشترک، ارتباط بین همسالان، مفاهیم معنوی از جمله : گذشت، صبر، شکست و پیروزی، استفاده شود.

به گفته نصیری مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی کودکان لگو درمانی را به عنوان درمان و آموزشی ثابت در برنامه های آموزشی کودکان قرار داده است.

در این مرکز بیش از 100 کودک در سطوح خفیف ( سطح 1)، متوسط ( سطح 2) ، شدید ( سطح 3) قرار دارند.

نصیری روان شناس مرکز کودکان معلول ذهنی آسایشگاه اظهار کرد:از لگو برای هر سه سطح کودکان با اهداف خاص هر سطح استفاده می شود. آموزش ها و تمریناتی که با روش لگو درمانی انجام می شود به طور هفتگی و مداوم زیر نظر کارشناسان مربوطه انجام می شود.

نصیری در ادامه به اهداف سطوح سه گانه کودکان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز اشاره کرد و گفت:

کودکان خفیف: داستان سازی و مهارت های تخیلی، اشکال هندسی، حل نسئله ، تعمیم پذیری شرایط و...

کودکان متوسط: آموزش تقلیدی ، مهارت های اجتماعی ، الگو سازی ، مفاهیم انتزاعی ساده مثل بالا و پایین و...

کودکان شدید: افزایش آستانه تحمل، ارتباط بین همسالان ، جلوگیری از پرخاشگری، توجه دیداری و...

نصیری در پایان بیان داشت: خداروشکر ما در این مرکز توانسته ایم با روش لگو درمانی و همچنین انواع روشهای درمانی در حیطه کودکان نیاز ویژه کودکانمان را به سطوح بالاتری به لحاظ ارتباط، شناخت، انواع مهارتها و ... برسانیم.