88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه مادر و کودک جهت کاهش اضطراب، استرس و بهبود ارتباط خانواده ها با کودکانشان در مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: با توجه به اهمیت نقش والدین در زندگی کودک، کارگاهی با عنوان کارگاه مادر و کودک با شرکت مادران و کودکان مرکز آموزش و توانبخشی روزانه کودکان برگزار شد.

فاطمه محراب زاده مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه کودکان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را، آشنایی با منابع استرس، بازسازی شناختی و فراگیری مهارت‌های کنترل استرس خانواده ها عنوان کرد  و گفت:  آموزش مدیریت استرس به خانواده هایی که دارای کودک معلول هستند کمک می‌کند تا بر فرآیند‌های شناختی و رفتار خود نظارت داشته باشند و اجازه ندهند که تفکرات منفی حاصل از شرایط استرس‌زا تأثیرات منفی خود را بر جسم و روان آنان و کودکانشان بر جای گذارد.

وی اضافه کرد: در این کارگاه با همکاری مادران و کودکانشان توپ های ضد استرس و کاردستی ساخته شد و همچنین تلاش شد  تا در یک محیط شاد و مفرح آموزش های لازم در ارتباط با کنترل رفتار و کاهش استرس به خانواده ها داده شود.

مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه کودکان آسایشگاه ادامه داد: هدف از مدیریت استرس حذف موقعیت‌ها و شرایط استرس‌زا نیست بلکه افزایش توانمندی‌های خانواده ها برای مقابله با آن و نگه‌داشتن استرس در سطح بهینه است.

محراب زاده در پایان اضافه کرد: در آموزش مدیریت استرس روش‌های مختلف آرامش‌جویی مورد توجه قرار می‌گیرد و تنش افراد کاهش می‌یابد و سلامت روانی و جسمانی آنها نیز تأمین می‌شود و امروز تلاش شد با همکاری مادر و کودک در این کارگاه چند ساعته به آنها آموزش های لازم داده شود.