88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه های معنا درمانی با حضور مددجویان و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: این کارگاه ها طی دو جلسه در هفته در مراکز پنج گانه (نیلوفر،یاس،لاله،رز و گلها) با حضور جمعی از مددجویان وتوانخواهان توسط روانشناسان مراکز با هدف زندگی کردن در سخت ترین شرایط آسایشگاه برگزار شد.

اردشیر زرشکی مدیر امور روانشناسی آسایشگاه ادامه داد : یکی از رویکردهای مهم روان درمانی که مورد توجه همیشگی روان شناسان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز بوده است ،رویکرد معنا درمانی یا لوگوتراپی است .روانشناسان آسایشگاه تلاش نموده اند با استفاده از این رویکرد ،به سه جامعه هدف توانخواهان،خانواده ها و کارکنان (به ویژه مراقبین) کمک نمایند تا به معنا و مفهموم خود ، هدف زندگی کردن و یکی از مهمترین اصول معنا درمانی یعنی زندگی در سخت ترین شرایط دست یابند.

اردشیر زرشکی ،مدیر امور روانشناسی افزود : با توجه به اهمیت این رویکرد درمانی که مورد توجه دکتر وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز بوده است ، این کارگاه‌ها به صورت هفتگی در روند کار روان‌شناسان آسایشگاه خیریه کهریزک به صورت منظم قرار گرفته شد که در تمامی مراکز معلولان جسمی_حرکتی و سالمندان ویژه توانخواهان برگزار گردید؛ همانگونه که در گذشته نیز این روند توسط تعدادی از روان‌شناسان در دست اجرا و برگزاری بوده است ، در ادامه نیز این روند ادامه خواهد داشت.

مدیر امور روانشناسی آسایشگاه اضافه کرد : معنادرمانی یکی از کاربردی‌ترین دیدگاه‌های وجودنگر است که درک قابل فهمی برای افراد داشته و به مضامین، موضوعات مهم مانند مرگ و زندگی، آزادی و مسئولیت پذیری در برابر خود و دیگران، معنایابی و کنار آمدن با بی معنایی و همانند آن‌ها می پردازد و حاوی عناصر شناختی، انگیزشی و عاطفی می‌باشد که با ارائه راهکارها و ایجاد زمینه تفکر برای افراد باعث ایجاد درک جدید و عمیق از زندگی و شرایط آن را مهیا می‌نماید که هدف آن بالا رفتن امید به زندگی و توانمندتر شدن در برابر مشکلات و اتفاقات روزمره و در نهایت مدیریت هیجانات منفی توانخواهان می‌باشد.

وی در پایان افزود : این رویکرد علاوه بر این که یک روش روان‌درمانی است می‌تواند به افراد در راستای رسیدن به اهداف، توسعه فردی و خودشکوفایی کمک نماید. هم‌چنین با به‌کارگیری اصول این رویکرد می‌توانیم سبک زندگی سالمی داشته باشیم و به ارتقای سطح سلامت روان خود دست یابیم.