88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

 کلاس آموزش ضمن خدمت پیشگیری از آسپیراسیون وآموزش تعویض پوشینه با حضور مراقبین آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: کلاس آموزش ضمن خدمت با موضوع پیشگیری از آسپیراسیون و آموزش تعویض پوشینه با حضور مراقبین آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در سالن آمفی تئاتر آسایشگاه برگزار شد.

آسپیراسیون ریوی یک اصطلاح پزشکی در مورد موقعیتی است که در آن جسم یا غذا وارد نای و ریه های فرد شود این حالت می تواند منجر به سرفه، مشکلات تنفسی، ایجاد ناراحتی و گاهی خفگی شود

مصومه احمدی مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز ضمن اشاره به اهمیت آموزش آسپیراسیون گفت:بیش از ۵۰۰مددجو اعم از کودک،معلول و سالمند در مجموعه کهریزک نگهداری و مراقبت می شوند و آشنایی و آموزش مراقبین در ارتباط با موضوع آسپیراسیون از اهمیت زیادی برخوردار است.

احمدی ادامه داد: آسپیراسیون ریوی وضعیتی است که فرد به هنگام استنشاق یا بلع، یک جسم خارجی را به داخل نای و ریه های خود می کشد و اغلب در حالتی اتفاق می افتد که چیزی که فرد در حال خوردن یا نوشیدن آن است، وارد مسیر اشتباهی در بدن می شود

مدیر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک با اشاره به اهمیت پیشگیری برای آسپیراسیون اضافه کرد: در این دوره از آموزش به راه حل های مواجه با آسپیراسیون در سالمندان و معلولین اشاره شد که مهم ترین روش پیشگیری تقویت دهان و زبان می باشد درمان آسپیراسیون ریه در اغلب موارد و در شرایطی که علائم مربوط به ریه ظاهر نشده فقط پایش وضعیت بیمار است همچنین در شرایطی که ماده آسپیره شده باعث انسداد مجاری تنفسی شده باشد، استفاده از دستگاه برونکوسکوپی برای خارج کردن آن و رفع انسداد، ضروری است

شایان ذکر است در این کلاس آموزشی علاوه بر موضوع آموزش پیشگیری آسپیراسیون، نحوه ی تعویض پوشینه مددجویان هم به شرکت کنندگان در کلاس آموزش داده شد.