88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

آموزش  و مشاوره گروه درمانی به منظور کاهش هیجانات سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  دردوران کرونا برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  برگزاری جلسات روانشناسی به منظور کاهش اضطراب و استرس در

سالمندان ساختمان لاله مرکز جامع نگهداری شبانه روزی سالمندان  مرد  ، افزایش امید به زندگی وتخلیه هیجانات ناشی از دوران کرونا را به دنبال داشته است .

سارا سفیر روانشناس مرکز جامع لاله گفت : در ارزیابی 110پرونده مربوط به حوزه سالمندان بخش روزانه و شبانه روزی مرکز جامع لاله  

با توجه به شیوع ویروس کرونا ، عدم حضور سالمندان در محافل عمومی حس انزوا طلبی و تنهایی  را در آنان افزایش داده است .

وی ادامه داد :  دراین مرکز روانشناسان با برگزاری مشاوره و دوره های گروه درمانی افزایش حس همدلی ، اعتماد به نفس و برون ریزی

هیجانات و تخلیه استرس در یک سالمند را مد نظر قرار می دهند  و امید است  با عنایت و توجه بیشتر خانواده ها ، سالمندان رو.زهای

کرونایی را با سلامت بیشتری پشت سر بگذارند .

همچنین  به منظور  برطرف کردن مشکلات اساسی در این طیف از افراد  با گروه درمانی و برگزاری کلاسهای آموزشی و  تمرینات شناختی

همچنین کتابخوانی و قصه گویی  سعی بر افزایش حافظه  فرد سالمند داریم .

از دیگر برنامه های روانشناسی برای سالمندانی که کمابیش به آلزایمر مبتلا هستند ،  یا در حواس و  شناخت دچار اختلال هستند با

بهره گیری از  فلش کارتهای مخصوص و تمرینات شناختی افزایش تمرکز حاصل می شود .

 گفتنی است : به منظور حفظ امنیت روانی درسالمندان تماس های تلفنی با خانواده ها امری حائز اهمیت می باشد زیرا حس طرد شدگی

را درسالمندان کاهش داده و افزایش اعتماد به نفس را به دنبال دارد .