88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اقدامات درمانی موفقیت آمیز با بهره گیری از کارشناسان متخصص در آسایشگاه خیره کهریزک البرز انجام شد .

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ ارزیابی سالمند زن  65ساله سندرم داون با اجرای برنامه های درمانی وروانشناختی با موفقیت درمان فوبیا در وی کارآمدی مسئولین و دست اندر کاران این مرکز را به نمایش گذاشت .

 صغری حقه کاووس سالمند سندروم  65 ساله ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک یکی از استثنائاتی است که به روال طبیعی عمر کرده و به دوران سالمندی پا گذاشته است .

نامبرده دارای دو فرزند می باشد ، او  هم اکنون میهمان 6 ماهه آسایشگاه خیریه کهریزک است که با ارزیابی روانشناسی و  شناخت هوش سطح متوسط با بررسی شرایط،  بیماری فویبا در وی شخیص داده شد و هم اکنون با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و استفاده از روش  تقویت مثبت و پاداش در حال در مان است .

وی با توجه به ترس از ارتفاع از خوابیدن برروی تخت هراس داشت که با اقدامات ذکر شده و استفاده از عروسک ، اشکال هندسی ، کارهای حافظه و روش حساسیت زدایی منظم با رویکرد رفتاردرمانی شناختی شرایط درمان قابل توجهی را پیش رو دارد .

صغری حقه کاووس درحال حاضر دراتاق مجهز به مت نگهداری می شود تا با تطبیق و سازگاری با شرایط بتواند از تخت استفاده کند و از بلندی و خوابیدن بر تخت نهراسد .

این اقدامات درمانی رضایتبخش توسط یک تیم متشکل از پرستار ، روانشناس ، کاردرمانگر ، فیزیوتراپیست ، مربی ورزشی و هنری توانست باردیگر مسئولیت و دلسوزی را در این مرکز به نمایش بگذارد و تقویت روحیه همکاری را به دنبال داشته باشد .