88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

همزمان در روز جهانی معلول از نفرات برتر دومین دوره مسابقه عکاسی با موبایل(مجازی) ویژه کارکنان و مددجویان کهریزک البرز  تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: همزمان در روز جهانی معلول از برگزیدگان دومین دوره مسابقه عکاسی با موبایل(مجازی)، با موضوع زندگی زیباست ویژه کارکنان و مددجویان با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.

یاسمین پی داوودی مسئول امور هنری و مسئول برگزاری این مسابقه در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گفت: در دومین دوره مسابقه عکاسی ١٥٥ عكس ارسال که ٦٥ اثر مورد داوری قرار گرفت.

وی افزود: این مسابقه بين دو گروه كاركنان و مددجويان برگزار که در نهایت ۷ اثر برگزیده شد.

به گفته مسئول برگزاری دومین دوره مسابقه عکاسی با موبایل، در گروه كاركنان مرضيه وجدان رتبه اول، مهسا باقري و آرزو حسن زاده بطور مشترک دوم و حسين عظيمی حائز رتبه سوم شد.

پی داودی اضافه کرد: مهين پور صفار، حسينعلي محمدی و فاطمه فروشی در گروه مددجویان جایگاه اول تا سوم رو کسب کردند.

در این روزهای کرونائی گرچه زندگی تمام افراد جامعه و مددجویان تحت الشعاع قرار گرفته اما به منظور  ایجاد سرگرمی، کاهش طنش و اضطراب و ایجاد انگیزه سالم در افراد به ویژه توانخواهان اهمیت به برنامه های سرگرمی و تفریحی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی بیش از بیش مورد توجه مسئولین آسایشگاه  قرار گرفته است .