88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

اردوی یکروزه جاده چالوس، روزی پر از نشاط را برای سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز رقم زد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: اردوی یکروزه جمعی از سالمندان مرکز لاله، به همت نیکوکاران همراه کهریزک با هدف ایجاد روزی مفرح و شاد در جاده چالوس برگزارشد.

علیرضا چاواری مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز گفت: این اردوی یک روزه به همت نیکوکاران برای جمعی از سالمندان مرکز لاله، آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد تا روزی به یاد ماندنی را برای این توانخواهان رقم بزند.

مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز افزود: در این اردوی یک روزه نیکوکاران، فضای شاد و پر نشاطی را با برگزاری بازی های فکری، گروهی و دسته جمعی و همچنین رفتن به کنار رودخانه، پخت آش، پذیرایی و ... محیطی شاد و پر انرژی برای سالمندان فراهم کردند.

وی اضافه کرد: این اردو با همراهی یک تیم کامل اعم از  پرستار، مراقب، روانشناس و مربی آموزشی همراه بود و حضور پرستار متخصص در این اردو به منظور نیاز به فرایند های پزشکی و کمک حال بودن سالمندان، نظارت بر مواد غذایی و میوه های سالم برای حفظ سلامتی سالمندان یک روز پرنشاط را رقم زد.

گفتنی است این اردو با هدف تقویت روحیه شادی، نشاط و آسایش روانی سالمندان و همچنین خارج کردن آنان از محیط تکراری زندگی روزمره و ملحق کردنشان به جامعه همسالان خود صورت پذیرفت .