88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

تزریق دوز سوم واکسن کرونا یا یادآور به مددجویان و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با نظارت وزارت بهداشت ودرمان آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛  تزریق دوز سوم واکسن کرونا یا یادآور به سالمندان،  بیماران ام اس و ضایعه نخاعی و  همچنین کادردرمان و پرسنل آسایشگاه با نظارت وزارت بهداشت و درمان در آسایشگاه آغاز شد .

با آمدن فصل سرما و احتمال افزایش این ویروس تمامی تمهیدات لازم به منظور پیشگیری و درمان به موقع و تزریق دوز سوم کرونا یا دوز یاد آور در دستورکارمعاون سلامت و توانبخشی آسایشگاه قرار گرفته تا مددجویان ، سالمندان و پرسنل درمانی که 6 ماه از تزریقشان گذشته با واکسینه شدن ایمنی لازم را به دست بیاورند .

 دکتر رضا شهسواری معاون سلامت و درمان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گفت :  با توجه به اینکه 6 ماه  بعد از تزریق واکسن کرونا ایمنی افراد کمترمی شود تزریق مجدد امری لازم و ضروی است تا افراد  طبق برنامه زمان بندی شده و الویت دریافت تزریق دوزسوم  واکسینه شوند و با تمهیدات لازم  از انتقال ویروس کرونا جلوگیری شود .

وی افزود : تلاش حوزه سلامت و توانبخشی در آسایشگاه بر این امر متمرکز شده  که تمامی سالمندان و توانخواهان بخش روزانه و شبانه روزی  ، همچنین  کادر درمان و پرسنل آسایشگاه به منظور سهولت دریافت واکسن در مراکز پنج گانه نیلوفر ، یاس ، لاله ، رز و سوئیت سالمندی گلها در آسایشگاه واکسینه شوند.

در حال حاضر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و منع ملاقات و بازدید در آسایشگاه توانسته شرایط قابل توجهی را فراهم آورد و از آسیب های ناشی از انتقال این ویروس جلوگیری کند.