88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک از  نویسندگان ماهنامه کهریزک تقدیر وتشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  :  جلسه تقدیر و تشکر از نویسندگان ماهنامه کهریزک با حضور دکتر حسن احمدی مسئول ماهنامه ،دکتر افشین وجدانی روشن دبیر بهداشت روان و فاطمه السادات محمدی مدیر اجرایی ماهنامه  برگزارشد .

دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز و دبیر بهداشت روان ماهنامه کهریزک،  ضمن تشکر  از افرادی که در یک سال متوالی مطالب ارزنده ای را به منظور آشنایی بیشتردر حوزه های  سالمندی ، مددکاری ، روانشناسی و ... ارائه کردند افزود : افزایش آگاهی درخصوص بیماریها ، تغذیه و بهداشت ، روانشناسی،  مددکاری و...،پیشگیری از  بیماریها و کنترل و درمان به موقع را به دنبال دارد .

دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک و مدیر مسئول ماهنامه کهریزک  گفت : قلم زبان خدا و امانت بشر است و اهل قلم پیغام آوران سعادت بشرهستند .

وی ادامه داد : حضور پر رنگ کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند و با هدفمندی در خصوص سالمندان و توانخواهان مطالب ارزنده ای را ارائه می دهند قابل ستایش است و از تلاشگران در این حوزه با اهداء لوح تقدیر تشکر کرد .   

در پایان فاطمه السادات محمدی مدیر اجرایی ماهنامه ، از تمامی نویسندگان  قدردانی نمود و خواستار ادامه ی همکاری بیشتر با ماهنامه کهریزک شد.