88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

باتلاش بی وقفه کادر درمان وتوانبخشی درآسایشگاه خیریه کهریزک البرزکودکان کهریزکی بهبود یافتند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ با تلاش بی وقفه پزشکان و تیم ارزیابی در این مرکز  عدم معلولیت دو کودک ساکن در ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان معلول تشخیص داده شد و  متخصصین همیشه همراه اقدامات درمانی لازم را با توجه به بیماری کودکان آغاز کردند .

عماد  5 ساله از اردیبهشت سال جاری میهمان این مرکز بوده که در تیر ماه عمل شنت گذاری در سرو شکم وی انجام شد لذا  بیماری عماد هیدروسفال تشخیص داده شده است .

همچنین  اردلان یک سال و چهار ماهه از سال 99 به این مرکز سپرده شد که با تشخیص تاخیر رشدی و افت شنوائی با پرونده تشکیل شده در بهزیستی به این مرکز انتقال داده شد اما با اقدامات درمانی در حوزه آموزشی و توانبخشی با نظارت کامل اورولوژیست ، پرستار ،کادرمانگر ،گفتاردرمانگر و  مددکار اجتماعی آسایشگاه  فقر محیطی را عامل  اصلی برای عدم پاسخ گویی به محرکها دانسته و با انجام ام ار ای نیز تشخیص شنوائی کامل در وی داده شد .

لذا با درمان و اقدامات کاربردی در حوزه آموزشی و توانبخشی این کودک  نیز به شیرخوارگاه امام علی سپرده شد تا با شرایط عادی زندگی کند .

تشخیص به موقع و دلسوزی پزشکان و کادر درمانی در این مرکز در ارتقاء سطح زندگی کودکان تاثیر به سزایی دارد وآنها را به

روال عادی  زندگی باز می گرداند ، به نوعی اگر این اقدامات کارشناسانه با درایت انجام نشود کودکی برای همیشه از حق زندگی طبیعی محروم می ماند .