88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جشن تولد فصلی سالمندان خانه  گلها درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، جشن تولد فصلی یکی از مناسبتهایی است که برای سالمندانی که در یک فصل متولد  شده اند در یک دورهمی با هدف ایجاد نشاط روحیه برگزار می شود .

جشن تولد در فرهنگهای مختلف مراسم و آئین خاصی به همراه دارد و در جامعه ایرانی نیز این رسومات به چشم می خورد و افراد با آرزوی بهترین ها تولد یکدیگر را شاد باش می گویند .

دانایی مدیر مرکز خانه  گلها گفت : هدف از برگزاری جشن تولد فصلی در این مرکز ایجاد تعلق خاطر سالمندان به محیط زندگی اشان می باشد زیرا توجه و احترام حس مفید بودن را در آنان تقویت می کند .

 وی در ادامه افزود : ما در خانه گلها همواره به دنبال بهانه ای برای امید بخشیدن، شور و نشاط و امید بخشی به سالمندان  مرکز هستیم  زیرا سالمندانی که به هر دلیلی دور از خانواده زندگی می کنند نیازمند اکرام و تکریم هستند .

سالمندان خانه گلها خیرینی هستندکه با وقف اموال خود نشان دادندکه فارغ از روز تولد خود، تولدی دوباره را در سایه انفاق و بخشش تجربه کرده اند و حالا شادی دل آنان بیش از هرچیزی برای مدیران و مسئولین آسایشگاه  خیریه کهریزک اهمیت دارد زیرا خود را وامدار مهر و محبت و صفای سالمندان نیکوکار می دانند .