88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جلسه شورای اداری با حضور معاونین، مدیران، مسئولان و سرپرستان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: جلسه شورای اداری با حضور دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز، معاونین، مدیران، مسئولان و سرپرستان آسایشگاه در سالن گردهمایی ساختمان اقاقیا برگزار شد.  

دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز ضمن تقدیر و تشکر از معاونین، مدیران، مسئولان و سرپرستان آسایشگاه گفت: با توجه به امر خدمت رسانی به سالمندان، معلولین جسمی حرکتی و بیماران ام اس و کودکان دچار معلولیت ذهنی و اتیسم در آسایشگاه و اهمیت برخورد مسئولانه و سرشار از مهر و عطونت ناب انسانی ، بر لزوم توجه به ویژگی های ناب، شاخص و برجسته انسان توسعه یافته تاکید کرد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز تصریح کرد : انسان "توسعه یافته" انسانی است که به حقوق و تکالیف مدنی خود آگاه است. کسی که از معایب و کاستی های دیگران، در می گذرد و بدی ها را نادیده می گیرد. کسی که در مقابل بی ادبی و بی شخصیتی دیگران با تواضع و محترمانه صحبت می کند و مانند آن ها بددهنی و توهین نمی کند. این ها همه ویژگی هایی است که به خصوص افرادی که در محیط هایی چون مراکز نگهداری از سالمندان و معلولین مشغول به کار هستند، می بایست به آن دقت نظر داشته باشند.

در ادامه این جلسه پرسش و پاسخی میان مسئولین با مدیران و معاونین آسایشگاه صورت پذیرفت و مسائلی در خصوص موضوعات حوزه سلامت، اجرایی، مالی و اداری مطرح گردید و مدیران و معاونین آسایشگاه نیز به مسائل مطرح شده پاسخ دادند.

این جلسه که با حضور هفتاد نفر از مدیران، معاونین، مسئولین و سرپرستان از مراکز پنج گانه آسایشگاه، معاونت های اجرایی، سلامت و توانبخشی، مالی و اداری و مشارکت های مردمی برگزار شد، پس از ارائه پیشنهادات، نظرات و ارائه راهکارهای منسجم توسط مدیر آسایشگاه سه ساعت به طول انجامید.

در پایان این جلسه دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه بر اصل رعایت عدالت میان کارکنان تاکید کرد چرا که بین رعایت عدالت  و میزان رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، در بحث عدالت میان کارکنان این نکته مطرح می شود که با چه شیوه ای باید با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنها برخورد شده است . این بحث می تواند با گزینش کارکنان، ارتقای شغلی، سود و مزایای کارکنان ارتباط داشته باشد.

مدیر آسایشگاه کهریزک استان البرز همینطور در خصوص نمرات ارزشیابی کارکنان در سال 1401 و همچنین انجام دقیق چشم انداز بودجه 1402 در آسایشگاه به معاونین و مدیران ستاد و همچنین مسئولین مراکز تاکید کرد.

گفتنی است در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز بیش از650  نفر سالمند ، معلولان جسمی حرکتی، بیماران ام اس و کودکان دچار معلولیت ذهنی و اتیسم به صورت شبانه روزی در حال زندگی کردن هستند و آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز خدمات توانبخشی ، نگهداری و مراقبتی به این عزیزان را به صورت روزانه و شبانه روزی ارائه می دهد.