88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مراسم دریافت حکم انتصاب مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز درحوزه  ورزش معلولین برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ حضور افتخارآفرین  مددجویان  مرکز جامع  نگهداری شبانه روزی بیماران ام اس و ضایعه نخاعی در مسابقات ورزشی معلولین و عملکرد مناسب برای حضور مداوم در مسابقات استانی و کشوری کسب حکم انتصاب دو مددجوی مرکز روزانه را در حوزه ورزش جانبازان و معلولین استان  به ارمغان آورد .

نرگس گمینی و فرزین صوراسرافیل که در مسابقات اتومبیلرانی فعالیت چشمگیری داشتند و در طی 4 سال گذشته کسب مقام

آفرینی دررتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داه اند به دلیل عملکرد مناسب و حضور مداوم درمسابقات ورزشی نشان دادند که معلولیت محدویت نیست و توانخواهان می توانند در مسابقات اتومبیلرانی کسب امتیاز داشته باشند .

لذا با فعالیت های این دو مددجو در سالهای متوالی نرگس گمینی به  سمت مسئول کمیته اتومبیلرانی استان البرز و فرزین صور اسرافیل سمت  دبیر کمیته اتومبیلرانی استان البرز منصوب شدند.

اردشیر درویشی رئیس کمیته اتومبیلرانی با اهداء حکم انتصاب به این دومددجو خاطر نشان کرد : ضمن توفیق روز افزون برای

همه مددجویان این حکم به موسسه خیریه کهریزک ارسال شده و به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسم آنلاین و غیرحضوری برگزار شد .

لذا فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور بر گسترش و تشویق مددجویان به استفاده از خدمات ورزشی و توسعه

تاسیسات وخدمات در این حوزه  تاکیدکرد . امید است پیشرفت بیشتر مددجویان این مرکز را در کسب مدال در سطح استان وکشور شاهد باشیم .