88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مرحله دوم از کارگاه تخصصی مددکاری اجتماعی، توانمندسازی و ارتباط حرفه ای موثر ویژه مددکاران آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز مددکاری اجتماعی، خدمتی حرفه ای است که بر پایه ی دانش و مهارت های خاص قرار گرفته و هدف آن، کمک به افراد، گروه‌ها و در نهایت جامعه است  به همین منظور کارگاه آموزشی مددکاران آسایشگاه با حضور مردانی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان البرز، در سالن گردهمایی آسایشگاه برگزار شد.

جواد مردانی مدرس این کارگاه در گفتگو با خبرنگار آسایشگاه گفت: مددکار فردی، هنری است که دانش و معلومات مربوط به علم روابط انسانی و مهارت در ایجاد رابطه را به کار می گیرد تا استعدادهای نهفته  افراد را برانگیزند و همچنین منابع اجتماعی متناسب و مربوط را به حرکت در می آورد تا سازگاری بهتری بین مددجو و محیط وی ایجاد شود.

وی ادامه داد: مددکار اجتماعی برای شناخت مددجو و مشکل وی از ابزارهای خود یعنی مشاهده، مصاحبه، مطالعه و مکاشفه، نه تنها در محل کار خود بلکه در محل زندگی مددجو، محل کار مددجو، محل ها و افرادی که به نحوی با مشکل مددجو مرتبط و یا سر و کار دارند استفاده می کند و ویژگی منحصر به فرد حرفه‌ی مددکاری اجتماعی در این است که مددکار اجتماعی به دلیل مشکل مددجو و حل مشکل او به طور مستمر پی گیر کار او است.

در این کارگاه یک روزه که به موضوع فرسودگی شغلی، عوارض و راهکارهای مقابله با آن اشاره شد ، مبانی نوین ارتباط موثر، انواع مدلها و الگوهای تخصصی ارتباطی، موانع و سدهای ارتباطی، گوش دادن همدلانه، همدلی فعالانه و نیز ارتباط در فرآیند اجتماع محور با محوریت مددکاری اجتماعی نیز  مورد بررسی قرار گرفت.

این دوره آموزشی با حضور کارشناسان مددکار اجتماعی آسایشگاه در طی دو جلسه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی در سالن گردهمایی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.