88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات


اولین روز از بهار 1401 با حضور مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز در آسایشگاه

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز: دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز با حضور در اولین ساعات فروردین ماه از تمام بخش ها و مراکز دیدن و سال جدید را به پرسنل و مددجویان تبریک گفت.
دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک گفت: عید نوروز یکی از مهمترین و اصلی ترین جشن های ایرانیان می باشد که از دیرباز و از ایران باستان نسل به نسل منتقل شده است
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک افزود:در نوروز طبیعت در رسیدن به بهار، خانه تکانی کرده و درختان برگ های خود را ریخته و گلها شکوفه زده و اکنون هنگام جایگزینی پوشش کهنه با پوشش نو است.
دکتر وجدانی اضافه کرد:مددجویان امانت های این جهان در کهریزک هستند و هرچه در حق این عزیزان محبت کنیم باز هم کم است
وی در پایان اضافه کرد :آرزوی قلبی مجموعه کهریزک در سال 1401 دیدن ،بوسیدن و به آغوش کشیدن مددجویان آسایشگاه بدون ماسک است و امیدواریم که به زودی پایان کرونا و خداحافظی با ماسک را در این مجموعه جشن بگیریم.
گفتنی است در اولین روز از سال جدید دکتر افشین وجدانی روشن طبق سنت ایرانیان با حضور در مجموعه به پرسنل و مددجویان آسایشگاه به رسم سنت عیدی هدیه کرد.