88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

 آرزوی پیش رفتن به سوی مدرسه با زحمات کادرآموزشی وتوانبخشی در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز تحقق یافت .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، حلما دختر 7ساله مددجوی روزانه ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان معلول   باتلاش تیم  آموزشی و توانبخشی در این مرکز به آرزوهای شیرین وکودکانه اش برای رفتن به مدرسه بر روی پاهای خودش  دست یافت.

حلما سالک منصور دارای اختلال آتاکسی (ataxi) در سال 1397 پس از ارزیابی اولیه تیم توانبخشی شامل پزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی در مرکز آموزش و توانبخشی روزانه کودکان کم­توان ذهنی پذیرش شده است.

 این کودک از 9ماهگی از خدمات کهریزک استفاده نموده و مدت 3سال است که از مرکز روزانه کودکان ذهنی  خدمات دریافت می کند .

در بدو ورود توانخواه در مهارت های شناختی، ادراک، حل مسئله  حافظه ضعیف داشته ، همچنین  مهارتهای جسمانی و مراحل

حرکتی کودک کامل نشده بود و راه رفتن وی اختلال حرکتی داشت اما حلما با خدمات آموزشی ، توانبخشی و اجتماعی در حال حاضر سلامت خود را پیداکرده و می تواند راه برود .

خدمات آموزشی مهارت های شناختی ،  اجتماعی و خودیاری را  در وی تقویت کرد و خدمات توانبخشی که شامل جلسات

مستمر و مداوم کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی ،  روانشناسی انفرادی و گروهی، هنر و ورزش می باشد به همراه بهره گیری از  خدمات اجتماعی حمایتی  که برگزاری جلسات با والدین درجهت پذیرش اختلال کودک و افزایش آگاهی والدین وی بود توانست حلما را به وضعیت عادی زندگی برگرداند .

حلما در مصاحبه با خبر نگار واحد روابط عمومی گفت : آرزو دارم که به مدرسه بروم و خوشحالم که راه می روم .شاید به جرات می توان گفت : شوق رفتن حلما به دبستان با پاهایش  قدم های استوار کادر آموزشی و توانبخشی در این مرکز را ثابت قدم می کند و خستگی را از تنشان به دور می کند .