88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به مناسبت روز جهانی چپ دستان ورکشاپ آموزشی، همراه با بازی فکری برای مددجویان کهریزکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: به مناسبت روز جهانی چپ دستان ورکشاپ آموزشی برای مددجویان کهریزکی برگزار شد که در این ورکشاپ با دست چپ آدمک ترسیم شده را تکمیل کنند.

ثنا رجبی مدیر مرکز جامع توانبخشی کودکان نیلوفر گفت: این ورکشاپ با استفاده از تکنیک play therapy در بین مددجویان و توانخواهان کهریزک البرز با تکمیل آدمک و با اجرای بازی فکری و پازل برگزار شد.

مدیر مرکز جامع توانبخشی کودکان نیلوفر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز افزود: در این ورکشاپ، مددجویان یک مهارت خاص را بصورت عملی و فشرده آموزش دیدند و توانستند بصورت تیمی و با استفاده از دست چپ خود آدمک را رنگ آمیزی و یک روز شاد و به یادماندنی را برای خود و دیگران فراهم کنند.

وی اضافه کرد:این ورکشاپ ها به مناسبت های مختلف در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز و با هدف تحریک عملکرد شناختی، افزایش خلاقیت، برقراری ارتباط قوی تر بین دو نیمکره راست و چپ،  تقویت پردازش مغز برگزار شد.

به گفته رجبی مدیر مرکز جامع توانبخشی کودکان نیلوفر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز، همچنین آموزش مهارت جدید، قدرت حل مسئله، افزایش دقت و تمرکز همراه با پرورش حواس، تقویت مهارت حرکتی ظریف(fine)، هماهنگی چشم و دست، دست ورزی، برقراری ارتباط اجتماعی موثر و تعاملات و همدلی از دیگر اهداف برگزاری این ورکشاپ یک روزه در مجموعه کهریزک البرز بود.

گفتنی است آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به مناسبت های مختلف ورکشاپ های گروهی برای مددجویان و توانخواهان برگزار می‌کند.