88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ایجاد فضای سینما در ساختمان لاله روزی پر از نشاط را برای سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک رقم زد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ سرگرمی همراه با آموزش با فیلم سینمایی مهیج" ‌‎‌طنز خجالت

نکش " که حال و هوای روزگار میانسالی را به نمایش می گذارد  روزی شاد را برای  سالمندان مرد ساختمان لاله مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه روز ی سالمندان مرد رقم زد .

سینما و دیدن فیلم از هنرهای سمعی و بصری است که همواره مخاطبان بیشماری را به خود اختصاص داده است و شاید این

هنر با توجه به جذابیت بالا سن و جنس نمی شناسد و همواره سرگرم کننده است زیرا به نوعی می تواند اوقات فراغت یک سالمند را به بهترین نحو پر کند .

حق شناس کارشناس هنری آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گفت : با ایجاد یک فضای شاد ، استفاده از ویدیو پرژکتور و شبیه

سازی  سعی کردم فضایی همانند سینمارا تداعی کنم تا باور پذیری و تاثیر بیشتری برمخاطبان فیلم که سالمندان بخش روزانه و شبانه روزی ساختمان لاله هستند ایجاد  کنم .

این فیلم با استقبال بی نظیری از سالمندان مواجه شد و با توجه به ایام کرونا و قرنطینه سالمندان و دور بودن از فضاهای  تفریحی در جامعه از فواید بیشماری بهره مند  بود و خنده را برلبان سالمندان نشاند .

در ایام کرونا با توجه به محدودیت فضاهای تفریحی توجه به نیازهای فکری و روانی یا فرهنگی افراد به ویژه سالمندان از اهمیت

خاصی برخورداراست زیرا کاهش هیجان و اضطراب را به دنبال دارد و سلامت فکری وروحی سالمندان  نیز می تواند درحفظ

سلامت جسمی آنان تاثیر گزار باشد .

هلهله خنده و شادی در فضای شاد به همراه پذیرایی از سالمندان در حین تماشای فیلم روزی پراز نشاط رارقم زد و این برنامه

به صورت منظم و در فاصل زمانی مشخص در دستور کار واحد هنری  قرارگرفت  .