88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کمکهای نیکوکاران درخوان نعمت الهی در ماه مبارک رمضان عشق را  درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز به تصویر کشید .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  : کمک های نیکوکاران و خیرین  در ماه مبارک رمضان با اهدای اطعام به مددجویان رسمی دیرینه است که با وجود کرونا  هم فراموش نشده است و  شاید بتوان اینگونه بیان کرد که همه روزه شاهد سهیم بودن خیرین در تهیه اطعام به توانخواهان هستیم .

حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه ،  نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه  و ماه میهمانی خدا بهترین

فرصت برای بخشش واحسان است ، مسلمانان در ماه مبارک رمضان با صدقه دادن ، اطعام فقرا وروزه  داری  که تقرب الهی را

به دنبال دارد با خداعهد و پیما ن می بندند و به یاری مستمندان و نیازمندان می پردازند تا در این ماه پر برکت از فضائل

فراوانی که خداوند متعال به بندگان خود عنایت می‌کند بهره‌مند شده و نتیجه معنوی کارهای خیر خود را در دنیا و آخرت  ببینند .

آسایشگاه خیریه کهریزک البرز همه روزه شاهد کمک خیرین و نیکوکارانی است که  با اهداء اقلام خام غذایی سهم خود را در گسترش سفره زیبای رمضان ایفا می کنند و بدون هیچ شکی این حضور و همراهی باقیات الصالحاتی برای آنان خواهد بود.

این مرکز به دیده منت پذیرای  کمکهای همه نیکوکارانی است که عضوی از خانواده بزرگ کهریزک هستند و شاید این بهترین تعبیر باشد که نیکوکاران می توانند از خوان سفره الهی سهمی  بردارند زیرا با کمکهای خداپسندانه فاصله خود ر ا با خدا کم وکمتر می کنند .