88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جمعی از اعضای بانوان نیکوکار مقیم لندن با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز از این مجموعه ی مردمی دیدن کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز:  خانم میلانی فر از اعضای فعال بانوان نیکوکار کهریزک لندن و هیئت همراه ضمن برگزاری جلسه با دکتر وجدانی مدیر آسایشگاه از درمانگاه خیریه دکتر نجف زاده و سایر مراکز بستری نیز بازدید کردند.

بانوان نیکوکار مقیم لندن نمونه بارز عشق، محبت و مهربانی اند بانوانی که 31 سال همراه موسسه خیریه کهریزک بوده و هستند بانوانی که مهربانی را نه به زبان بلکه به عمل معنا می کنند ، بانوانی که اگر چه از لحاظ مسافت دور هستند اما همیشه با کمک های مالی و معنوی خود ثابت کردند که عضوی از خانواده بزرگ کهریزک هستند.

در بازدیدی که با حضور سه عضو بانوان نیکوکار مقیم لندن از آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز انجام شد دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی آسایشگاه گفت:بانوان نیکوکار مقیم لندن از همان ابتدای فعالیت آسایشگاه خیریه کهریزک کنار ما بوده اند و ما را در این مسیر که به رضایت و لبخند از ته دل مددجویان و درنهایت رضایت خداوند منتهی می شود همراهی کرده اند.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز افزود: بانوان نیکوکار مقیم لندن مادرانی دلسوز و مهربان هستند که همیشه با لطفشان مجموعه کهریزک را خوشحال کرده اند.

میلانی فر عضو فعال بانوان نیکوکار مقیم لندن بعد از بازدید از مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان و همچنین کلینیک دندانپزشکی که به تازگی و به یاد بود فرزندشان زنده یاد دکتر مراد میلانی فر ساخته و تجهیز شده است گفت: خوشحالم که توانستم برای شادی روح فرزندم کاری کنم و مطمنم که روح او با دعای خیر کسانی که از این کلینیک استفاده می کنند در آرامش است.

وی اضافه کرد:کهریزک بهشت کوچکی است که در آن مددجویان در حال زندگی کردند هستند و مطمنا خداوند نگاه ویژه ای به این مراکز و عزیزان دارد.

میلانی فر در پایان ضمن تشکر از دکتر وجدانی مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز افزود: تمام کمک هایی که ما به این مرکز می کنیم در مسیر درست استفاده شده است و خوشحالیم که لبخند رضایت را بر لبان مددجویان میبینیم.   

گفتنی است آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز از سال 1386 فعالیت خود را در محمد شهر کرج آغاز کرده است.